Kukasz

8 tekstów – auto­rem jest Ku­kasz.

Naj­lep­szą myślą jest nie myśleć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2017, 14:06

Kocha­nie tak bar­dzo o To­bie myślałem, że aż kwiatków za­pom­niałem ... 

myśl • 15 lutego 2017, 23:54

Walka

Życie tak uchodzi szybko
do zacho­du chce bym zniknął.
Każda chwi­la cier­nie wbija,
aż w środ­ku mnie rozrywa.
I ten od­dech jest tak ciężki,
z każdym jed­nym się Świat kręci.
Z sił opa­dam, ser­ce staje,
co­raz słab­sze bi­cie daje. [...] — czytaj całość

wiersz • 11 stycznia 2017, 14:18

szczęście... py­tanie czy ta oso­ba pod­no­si Cię na duchu czy dołuje 

myśl • 10 stycznia 2017, 19:23

Ma­gia leży w każdym z nas, tyl­ko nieliczni pot­ra­fią z niej korzystać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2016, 19:41

Uczucie

Nie pot­ra­fie wytłumaczyć,
ktoś pod­po­wie co to znaczy.
Gdy tak spoj­rzy w oczy mo­je,
to nie tak, że ja się boję,
coś in­ne­go czu­je wte­dy,
jak bym dot­knął pępka Ziemi.
Ta­ki od­dech przys­pie­szo­ny,
człowiek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 listopada 2016, 16:50

Bezsenność

Te trus­kawki w białym puszku
ktoś po­myślał by o łóżku.
Lecz po­woli mo­ja miła
nie na­deszła toć ta chwila,
naj­pierw szam­pan z bąbel­ka­mi,
który w lek­kość nas tak wpra­wi.
Wtem w ra­miona Ciebie wezmę
i znaj­dziemy się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2016, 23:44

Dla Księżniczki

Coś Ci po­wiem w ta­jem­ni­cy bo ga­dają w oko­licy.
Nie wiem ile jest w tym praw­dy, coś słyszałem że to żar­ty.
Co więc mówią? Nie do wiary :), że działają ja­kieś czary. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2016, 23:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

8 lutego 2017, 19:28Kukasz sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę wszys­cy boimy [...]

10 stycznia 2017, 19:37czarnykott sko­men­to­wał tek­st szczęście... py­tanie czy ta [...]

15 grudnia 2016, 00:00Kukasz sko­men­to­wał tek­st Pomimoże wy­buch w Czar­no­bylu [...]

23 listopada 2016, 21:25Kukasz sko­men­to­wał tek­st A w mo­jej głowie [...]

23 listopada 2016, 19:00Kukasz sko­men­to­wał tek­st Bezsenność

23 listopada 2016, 17:07N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Bezsenność

23 listopada 2016, 14:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Bezsenność

23 listopada 2016, 13:34Kukasz sko­men­to­wał tek­st Bezsenność

23 listopada 2016, 08:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Bezsenność

19 listopada 2016, 12:26Kukasz sko­men­to­wał tek­st Dla Księżniczki