Kukasz

16 tekstów – auto­rem jest Ku­kasz.

Z na­tury wszys­cy jes­teśmy słabi mniej lub bardziej... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 00:00

W życiu trze­ba się umieć rozstawać... 

myśl • 15 listopada 2017, 23:50

Nikt nie widzi, ale wszys­cy mówią... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lipca 2017, 19:40

Strach

Boję się zasnąć
Bo kiedy tyl­ko za­mykam oczy
widzę re­wol­wer unoszący się do mo­jej skroni
Boję się zasnąć
Bo wszys­tkie myśli na­bierają kształtu pocisku
ocze­kujące­go w drżącej niepewności
"czy pa­lec wska­zujący drgnie na spuście...?"
Boję się zasnąć
Bo gdy dzwięki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2017, 19:16

Z każdą chwilą od­kry­wam Cię piękniejszą. 

myśl • 4 czerwca 2017, 23:49

Stan emoc­ji od ra­dości do złości i od złości do ra­dości...ja­kie to proste. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2017, 23:04

Cza­sem zwykły uśmiech może ura­tować cały dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2017, 23:00

Dzień Kobiet

A cóż to dziś za Dzień? Nie mówcie, że nie wiecie
wszak, to zno­wu 8 mar­ca, je­den z naj­piękniej­szych Dni na świecie :)
tak więc by tra­dyc­ji stało się dziś zadość
po­now­nie na­pisałem „kil­ka” wersów, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 marca 2017, 14:03

Naj­lep­szą myślą jest nie myśleć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2017, 14:06

Kocha­nie tak bar­dzo o To­bie myślałem, że aż kwiatków za­pom­niałem ... 

myśl • 15 lutego 2017, 23:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

16 listopada 2017, 00:00Kukasz do­dał no­wy tek­st Z na­tury wszys­cy jes­teśmy [...]

15 listopada 2017, 23:50Kukasz do­dał no­wy tek­st W życiu trze­ba się [...]

23 lipca 2017, 23:02Kukasz sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi,ale wszys­cy [...]

23 lipca 2017, 20:32Naja sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi,ale wszys­cy [...]

24 czerwca 2017, 22:37Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Strach

26 maja 2017, 09:43Salomon sko­men­to­wał tek­st Stan emoc­ji od ra­dości [...]

25 maja 2017, 22:55Kukasz sko­men­to­wał tek­st Czasem zwykły uśmie­chmoże ura­tować [...]

24 maja 2017, 23:40Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem zwykły uśmie­chmoże ura­tować [...]

8 marca 2017, 14:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dzień Ko­biet